Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 9, 2013
Image Size
5.9 MB
Resolution
2000×2905
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,926
Favourites
93 (who?)
Comments
14
Downloads
7
×
Artists' Switch Around Meme by Hinokave Artists' Switch Around Meme by Hinokave
Sketch - BG - lineart- colour and retouch

Starting from first panel expanding to the horizontal and vertical order of

:icongowarudo: - :iconemuyumiko: - :iconbiranka: - :iconhinokave:

Each artist sketched their own OC.

===

On Paint Tool SAI and PTS, but dominantly SAI.
Thank you, I had so much fun :')
Add a Comment:
 
:icontime-signature:
Time-Signature Featured By Owner Oct 9, 2013  Student General Artist
I see~ Thank you~
Reply
:iconidontknowwhoyouknow:
Idontknowwhoyouknow Featured By Owner Oct 9, 2013  Hobbyist General Artist
How to do this meme? Seems interesting.
Reply
:iconkatcode21:
KatCode21 Featured By Owner Jun 10, 2013
line dễ đoán nhất sau sketch ấy =]] của cun với win thì hơi khó phân biệt hơn nhưng loại trừ cũng ra XD

huhu nhưng nói chung là ai cũng ó sầm quá : (((((((
Reply
:iconbiranka:
Biranka Featured By Owner Jun 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
Line của ss Noir với Yumi là dễ nhận ra nhất xD, còn cái của mình nếu đậm hơn 1 chút chắc cái lineart Qi-An nhìn như 1 ngừoi line = )))
Reply
:iconkatcode21:
KatCode21 Featured By Owner Jun 10, 2013
của bạn nét mảnh hơn và nhiều nét hơn XD có cảm giác mềm mại hơn của cun, của cun nét line cảm giác tròn trịa và cứng hơn XD
Reply
:iconkarinta:
Karinta Featured By Owner Jun 10, 2013  Student General Artist
Who's Noir? I like their style the best.
Reply
:iconhinokave:
Hinokave Featured By Owner Jun 10, 2013  Student Traditional Artist
Awwww I like you too <33

Yep Noir is me hahah
Reply
:iconkarinta:
Karinta Featured By Owner Jun 10, 2013  Student General Artist
WAA! Awesome job.
Reply
:iconhinokave:
Hinokave Featured By Owner Jun 11, 2013  Student Traditional Artist
Thanks alot :hug:
Reply
:iconkarinta:
Karinta Featured By Owner Jun 11, 2013  Student General Artist
You're welcome!
Reply
Add a Comment: